ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Транспорт и Логистика / Логистика / Възможности за усъвършенстване на международните логистични дейности на фирма „Филстар” ЕООД
Възможности за усъвършенстване на международните логистични дейности на фирма „Филстар” ЕООДРеф №: 01-52
Брой страници: 68
Категории: Транспорт и Логистика / Логистика

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ЛОГИСТИКАТА
1.Историческо развитие на логистиката
2.Същност и особености на международната логистика
3.Особености на управлението на международните логистични дейности
3.1.Обслужване на клиентите
3.2.Вертикална интеграция и аутсорсинг
3.3.Информационна и комуникационна система
3.4.Управление на запасите
3.5.Управление на транспорта
3.6.Складиране
3.7.Опаковане
4.Фактори, които влияят върху международната среда
5.Методи за обслужване на международните пазари
6.Роля на доставчиците на логистични услуги за управлението на международните логистични дейности
ВТОРА ГЛАВА. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФИРМА „ФИЛСТАР” ЕООД
1.Общо представяне на „Филстар” ЕООД
2.Организационна структура на управление на „Филстар” ЕООД
3.Анализ на продуктовия асортимент на фирмата
4.Анализ и оценка на пазарната конюнктура и конкуренцията
5.Анализ и оценка на управлението на логистичните дейности в „Филстар” ЕООД
5.1.Управление на логистичните дейности в снабдяването
5.2.Управление на логистичните дейности в производството
5.3.Управлението на логистичните дейности в дистрибуцията
6.Анализ и оценка на международните логистични дейности във фирма „Филстар” ЕООД
ТРЕТА ГЛАВА. ПРЕПОРЪКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФИРМА „ФИЛСТАР” ЕООД
1.Положителни страни и проблеми при осъществяване и управление на логистичните дейности във фирма „Филстар” ЕООД
2.Препоръки за усъвършенстване управлението на логистичните дейности във фирма „Филстар” ЕООД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРАЛогистиката днес се е превърнала във важен компонент от стратегията на всяко предприятие, което не само се стреми да запази своите позиции на пазара, а също така и да успее да разшири и увеличи обема на произвежданата продукция.
Международната логистика обхваща концепцията за тотално движение чрез покриване на кръг от операции, свързани с движението на стоките, включително внос и износ едновременно. Използвайки системния подход, фирмата осъзнава връзката между традиционните логистични компоненти в организацията и вън от нея. Чрез инкорпориране на взаимодействието между фирма и отделни групи като доставчици и клиенти, фирмата има възможност да постигне обединение на целите на всички партньори в областта на изпълнението, качеството и сроковете.
Основните фактори, които допринасят за развитието на международната логистика са: насищането на пазара със стоки и нарастване изискванията на клиентите към производството и обслужването; усложняване и диверсификация на продуктите; скъсяване на жизнения цикъл на продукта поради бързото развитие на научно-техническия прогрес; глобализация на производството и на пазара.
Основна цел на дипломната работа е да анализира управлението на международните логистични дейности на „Филстар” ЕООД и въз основа на получените резултати да се очертаят конкретни насоки за тяхното усъвършенстване.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване