ВиВ Консулт - Разработки за студенти

Политика за защита на личните данниЛични данни и Политика на поверителност - GDPR
Ние сме отговорни за сигурността на Вашите лични данни. За нас е важно Вие да знаете каква лична информация събираме, защо го правим и какво значи това за Вас.
Сам по себе си, сайтът viv.consult.com не събира и не обработва лични данни.
В логовете си ние единствено пазим (IP адресите) на посетителите, но те не могат да бъдат свързани с лице по име или ЕГН.
Този документ е изготвен съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни, който се прилага след 25.05.2018 г. (GDPR) и който, заедно със Закона за защита на личните данни, ще осигури засилена защита на личните данни. Основни принципи на новата нормативна уредба са отчетността и прозрачността пред Вас за обработването на личните Ви данни.
Целта на документа е да Ви запознае с най-важните аспекти при обработването на Вашите лични данни и основните права и задължения съгласно GDPR.

От каква информация имаме нужда?
В процеса на предоставяне на нашите услуги ние събираме информация за Вас:
Идентификационни данни и информация за контакти;
В някои случаи ние можем да използваме Ваши данни независимо, че не сте наш клиент, напр. ако сте действителен собственик или член на управителен/надзорен орган на наш клиент.
Ние не обработваме Ваши лични данни за целите на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.
Ако не ни предоставите необходима информация, това може да ни попречи да Ви предоставим исканата от Вас поръчка.

Как ще се използва тази информация?
Ние събираме Вашите данни за да изпълним свои законови задължения, за да изпълним свои договорни задължения, във връзка с легитимния си интерес при предоставяните от нас услуги, както и за да подобрим предлаганите услуги на Вас и на нашите клиенти като цяло.
Ние няма да разкрием Вашите лични данни, но можем да ги предоставим на:
съдилища и други компетентни органи – в съответствие с или както е предписано от закона;
доставчици на услуги, необходими за осъществяването на извършваната от нас дейност;
всяко лице, което може да упълномощите, или което може да бъде упълномощено съгласно условията на нашия договор.
Ние изискваме от всяка организация, на която разкриваме Вашата информация или която може да я получи от наше име, да гарантира нейната поверителност и да я обработва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на данните.

Как ще съхраняваме вашата поверителна информация?
Вашата информация ще се намира на нашите сигурни компютърни системи и хартиени файлове. Разполагаме със системи и процедури за предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно модифициране или оповестяване, злоупотреба или загуба на информация.

Колко дълго съхраняваме Вашите данни?
Колко дълго съхраняваме Вашите данни зависи от нормативно установени регулаторни срокове, приложими към нашата дейност.
Вашите права съгласно Общия регламент
Съгласно Общия регламент Вие може да:
поискате копие от личната информация, която съхраняваме за Вас;
поискате да отстраним фактически неточности в съхраняваната за Вас информация;
възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на легитимния интерес;
възразите срещу обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг;
искате заличаване на Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;
поискате информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на Ваши лични данни.
При въпроси, моля посетете нашата страница за контакт и ни пишете или позвънете на дадените телефони.

Условия за ползване
Вашият достъп до тази интернет страница или използването на всяка информация от нея означава, че приемате следните условия.
Нашата компания има правото без предварително уведомление да променя и актуализира както условията и разпоредбите в настоящия правен документ, така и цялото съдържание, философия и информация в сайта.
Нашият уеб сайт и неговото съдържание са изготвени с цел предоставяне на обща информация. Отговорността за всички видове решения, взети въз основа на информацията в сайта, носи единствено самият потребител. Нашата компания по никакъв начин не може да носи отговорност за вреди, произтичащи или които може да възникнат от информация или дейности, извършени въз основа на информация, публикувана в тази интернет страница или от невъзможността за достъп до нея. Дружеството може да включи в уеб сайта информация, събрана от източници, на които дружеството вярва, че са надеждни, но без да гарантира до колко точна и прецизна е тази информация.
Поради тези причини се препоръчва на потребителите да потвърдят или да получат потвърждение на достоверността на информацията, преди да действат въз основа на информация, убеждение и съдържание, получено от този сайт. Нито дружеството, нито неговите съдружници, управители и служители, нито трети лица ще поемат отговорност за вреди, произтичащи от използването по някакъв начин на съдържанието в сайта.
В случай, че имате достъп до други сайтове чрез линкове от нашия уеб сайт, в сила ще бъдат условията за ползване на тези сайтове; а верността на съдържанието на тези уеб сайтове, за които са предоставени линкове, не е проверена, нито гарантирана. Изцяло от посетителите в сайтовете зависи дали да използват тези линкове, а нашето дружество няма да носи отговорност за вреди, възникнали от достъпа и използването на съответните сайтове чрез предоставените линкове.
Не носим отговорност за вреди, които могат да възникнат в хардуера на компютър или друго имущество поради Вашия достъп до този сайт или при използване на този сайт или при изтегляне на всякаква информация или документи, включително и всеки звук, изображение и писмен документ, или повреди, които могат да бъдат причинени от зловреден софтуер, заразил Вашите компютърни системи.
Компанията си запазва правото да ограничи, спре или прекрати достъпа Ви до този сайт или която и да е негова функция или част от него по всяко време и без уведомяване.
Нашето дружество автоматично и анонимно събира характеристики и данни, сред които честота на посещения от потребител, посетени подраздели и др. по време на сърфирането на посетителите на нашия уеб сайт. Тези данни се използват единствено за определяне на процента на различните раздели и области, от които потребителите се интересуват, и информацията не е свързана с личните данни на нито един от посетителите. В случаите, когато се използва технологията, наречена „бисквитки“, се определя начинът на посещение на страниците, откъде преминава посетителят; по същия начин се събират статистически данни, за да се определи процентът на проследяване и кликване върху различни части от сайта и по характер това не е частно приложение. Чрез тази технология ние целим да предоставим лесен достъп на потребителите до съдържанието на разделите, които те често посещават от първото им посещение на сайта. Ако желаете, можете да промените вашите настройки за „бисквитки“ на Вашия компютър. В този случай обаче ще има разлики в това как сърфирате в нашия уеб сайт.

Какво представляват бисквитките
Бисквитките са файлове (пакети с информация), които се съхраняват на компютрите на потребителя с цел подобряване работата на нашия уеб сайт. Тези файлове позволяват потребителят да бъде разпознат и уеб сайтът да бъде адаптиран спрямо неговите предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат основна информация като името на уеб сайта, към който принадлежат, времето, за което се съхраняват на компютъра на потребителя, и уникален номер.
Бисквитките могат да съдържат произволна информация, избрана от собствениците на интернет страницата.
За какво се използват бисквитките
Бисквитките се използват за адаптиране съдържанието на уеб сайтa към предпочитанията на индивидуалния потребител и оптимизиране работата с определения уеб сайт. Използват се още за изготвянето на анонимна обща статистика, която ни помага да разберем как потребителят работи с уеб сайтовете, което помага за подобряването на тяхната структура и съдържание, като в същото време няма достъп до личната потребителска информация.
Примерни приложения на бисквитките
– удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
– поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайт по време на една сесия, за персонализация на сайт (представяне на различни страници за различните потребители).
Съдържат ли бисквитките лична информация
Личната информация, която се акумулира чрез бисквитките, може да бъде използвана само за извършване на определени операции за потребителя. Такава информация се криптира по начин, който прави достъпа до нея от неоторизирани лица невъзможен.
Изтриване на бисквитки
По правило апликациите, използвани за сърфиране в уеб сайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на апликацията уеб браузъра.
Ограничаване на бисквитките
Ограничаването на бисквитките може да се извърши от настройките на браузера, но същевременно може да се отрази и на някои функционалности на уеб сайта. 


Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване