ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Финанси и Счетоводство / Финанси / Вътрешен контрол на банките /по примера на „УниКредит Булбанк“ АД/
Вътрешен контрол на банките /по примера на „УниКредит Булбанк“ АД/Реф №: 01-35
Брой страници: 60
Категории: Финанси и Счетоводство / Финанси

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ВЪТРЕШНИЯТ КОНТРОЛ НА БАНКИТЕ – СЪЩНОСТ И ЗАКОНОВА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
1.Същност и особености на банковия контрол
2.Нормативна уредба на вътрешния банков контрол
3.Основни елементи на системата за вътрешен контрол
4.Форми, обхват и принципи на вътрешния банков контрол
5.Хармонизиране на системата на вътрешния контрол с Базел III
6.Банкови рискове и подходи за оценка
6.1.Видове рискове по Стълб I
6.2.Оценка на риска по Стълб I
6.3.Видове рискове по Стълб II
6.4.Оценка на риска по Стълб II
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ НА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД
1.Представяне на „УниКредит Булбанк“ АД
2.Управленски контрол
3.Управление на рисковете в „УниКредит Булбанк“ АД
3.1.Пазарен риск
3.2.Операционен и репутационен риск
3.3.Кредитен риск
3.4.Ликвиден риск
4.Подходи при оценка на рисковете в „УниКредит Булбанк“ АД
5.Отчетност и информация
6.Вътрешен одит
ГЛАВА ТРЕТА. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ НА БАНКИТЕ
1.Трудности и предизвикателства пред вътрешния контрол на банките
2.Насоки за подобряване на вътрешния контрол и оценката на риска при определяна на капиталовата адекватност на банките
3.Насоки за усъвършенстване управлението на рисковете в „УниКредит Булбанк“ АД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


PDF превю
Изискванията за капиталовата адекватност на банките, като елемент на надзора, не са достатъчни сами по себе си за постигането и гарантирането на финансова стабилност на банковата система. Колкото и усъвършенстван да е външния контрол, осъществяван от различните регулиращи органи, от решаващо значение е той да бъде съпроводен от също толкова стабилен вътрешен контрол и надеждна оценка на риска, за постигането на тази цел.
Целта на дипломната работа е да анализира системата на вътрешен контрол на „УниКредит Булбанк“ АД.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване