ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Икономика / Икономически теории / Утвърждаване на пазарната икономика на България в условията на икономическия преход
Утвърждаване на пазарната икономика на България в условията на икономическия преходРеф №: 02-125
Брой страници: 15
Категории: Икономика / Икономически теории

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност на пазарната икономика
2.Форми на владеене на капитала, състав на субектите на пазарната икономика
3.Неолибералният модел на пазарна икономика
4.Неолибералният модел на пазарна реформа приложен в България
Заключение
Използвана литература
 През последните десетилетия кейнсианският модел на пазарна икономика, с преобладаващо участие на държавата в предприемаческата дейност се трансформира в разновидности от посткейнсиански модели, които се свеждат в неолибералния модел на смесена пазарна икономика. Характерно за този модел е значителното повишаване ролята на конкуренцията за сметка на държавното регулиране.
Основните предпоставки за настъпилите промени в моделите на пазарната икономика е непрекъснато нарастващата икономическа интеграция в регионален и световен мащаб, както и измененията в социалните характеристики на обществото и на неговата институционална инфраструктура, функционираща според принципите на корпоративизма.
Целта на разработката е да се анализира българския модел на пазарна икономика, да се изведат проблемните места, съпътстващи пазарната реформа.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване