ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Транспорт и Логистика / Логистика / Усъвършенстване на управлението на логистичните дейности във фирма „Олинеза” ООД
Усъвършенстване на управлението на логистичните дейности във фирма „Олинеза” ООДРеф №: 01-51
Брой страници: 68
Категории: Транспорт и Логистика / Логистика

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ПЪРВА ГЛАВА. ЛОГИСТИКАТА ВЪВ ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ
1.Исторически корени на логистиката
2.Същност на логистиката
3.Характеристика на логистичните дейности
3.1.Транспортиране
3.2.Съхранение и складиране на продукта
3.3.Защитна опаковка
3.4.Обработка на товарите
3.5.Поддържане и контрол на стоковите запаси
3.6.Обработка на поръчките
3.7.Обслужване на клиентите
4.Особености на управлението на логистичните дейности в снабдяването, производството и дистрибуцията
4.1.Управление на снабдяването
4.2.Управление на производството/операциите
4.3.Управление на дистрибуцията
5.Логистична стратегия
ВТОРА ГЛАВА. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФИРМА „ОЛИНЕЗА” ООД
1.Обща характеристика на фирма „Олинеза” ООД
2.Организационна структура на управление на „Олинеза” ООД
3.Анализ на факторите, които оказват влияние върху логистичните дейности на фирмата
4.Продуктов асортимент на фирмата
5.Ценова политика на фирмата
6.Анализ и оценка на управлението на логистичните дейности в „Олинеза” ООД
6.1.Управление на логистичните дейности в снабдяването
6.2.Управление на логистичните дейности в производството
6.3.Управление на логистичните дейности в дистрибуцията
ТРЕТА ГЛАВА. ПРЕПОРЪКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ФИРМА „ОЛИНЕЗА” ООД
1.Основни изводи от анализа на управлението на логистичните дейности във фирмата
2.Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности в снабдяването
3.Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности в областта на операциите
4.Възможности за усъвършенстване на логистичните дейности в областта на дистрибуцията
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 Съвременният пазар се характеризира с изключително динамично и взискателно търсене. В резултат на насищането на пазара и засилената конкуренция купувачите приемат високото качество и умерените цени като нещо естествено. Ето защо определящо значение при вземането на решение за покупка придобиват условията на доставка и предлаганото равнище на обслужване, което означава, че доставчиците трябва да са в състояние не само да произвеждат и предлагат висококачествена продукция на атрактивни цени, но и да бъдат на пазара там и тогава, където и когато възниква търсенето на техните продукти. Това обуславя нарастващото значение на логистиката на съвременния етап.
Като нов начин на мислене и действие, основаващо се на системния подход и взаимозависимостите между параметрите на дадена система, логистиката се занимава с оптимизирането на материалните потоци от доставчика до клиента с цел постигане на високо равнище на обслужване при минимални разходи.
Основна цел на дипломната работа е да се анализира управлението на логистичните дейности на „Олинеза” ООД и да се дадат препоръки за тяхното усъвършенстване. Това се явява и една от важните насоки за успешното развитие на фирмата в условията на икономическа криза и все по-засилваща се конкуренция.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване