ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Предприемачество и Управление на проекти / Управление на проекти / Управление на портфолио от проекти
Управление на портфолио от проектиРеф №: 03-64
Брой страници: 9
Категории: Предприемачество и Управление на проекти / Управление на проекти

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Как чрез управление на портфолио от проекти се постига съответствие на управлението на проекти с бизнес стратегията на организацията?
2.Какво е Вашето лично предпочитание към определен вид (тип) стратегия. Защо предпочитате този тип стратегия сравнено с останалите. Кои са силните и слабите страни на Вашия избор?
3.Кои са критичните моменти при оценка избор на проекти за включване в портфолио на проекти?
4.Какво налага промяна на приоритетите и ребалансиране на портфолиото по време на изпълнението му?
Използвана литература
 


PDF превю
В съвременната конкурентна среда успехът на всеки проект се определя от постигнатото съответствие между управлението на проекти и бизнес стратегията на организацията. Връзката и взаимодействието между тях се проявява в две насоки:
-Наличието на двустранно влияние – управлението на проекти, освен че спомага за изпълнение на бизнес стратегията на организацията за постигане на желаните резултати, оказва и влияние върху нея.
-Процесът, чрез който се постига съответствието – включва стратегическо планиране, управление на портфолио от проекти и управление на проектния цикъл.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване