ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Разработки, дипломни, курсови, казуси / Национална и международна сигурност / Управление на човешкия фактор в корпоративните служби за сигурност
Управление на човешкия фактор в корпоративните служби за сигурностРеф №: 02-134
Брой страници: 12
Категории: Разработки, дипломни, курсови, казуси / Национална и международна сигурност

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност на корпоративната сигурност и основни заплахи за корпорацията
2.Модел на активна корпоративна сигурност
3.Корпоративна система за развитие и управление на човешките ресурси
Заключение
Използвана литература

 Корпоративната сигурност е важен градивен елемент на националната система за сигурност. В отделните корпорации и техните съставни стопански субекти са концентрирани материалните и интелектуалните активи за стопанска дейност – средствата и агентите за производство. Създаването на потребителска стойност е свързано с  пресичането на технологични, трудови и социални процеси. Този процес е съпроводен с противоречия и конфликти, породени от различни интереси и несподелени ценности.
Организациите при постоянния обмен с деловата среда изпитват нейното пряко въздействие и реагират на това въздействие. При това те не само се адаптират към средата, но и оказват определено обратно въздействие върху нея. В това  взаимодействие корпорацията легитимира мястото си в единния, динамичен стопански организъм и едновременно с това се проявява като активен, структуроопределящ и съдържателен елемент на националната сигурност. Националната сигурност е немислима без корпоративната сигурност.
Целта на разработката е да анализира управлението на човешкия фактор в корпоративните служби за сигурност.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване