ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Международна икономика / Международни финанси / Техники за финансиране на международната търговска сделка
Техники за финансиране на международната търговска сделкаРеф №: 01-13
Брой страници: 62
Категории: Международна икономика / Международни финанси

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА СДЕЛКА И ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ НЕЙНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
1.Същност и особености на външнотърговската сделка
2.Етапи в реализацията на външнотърговските сделки
2.1.Подготовка на външнотърговска сделка за покупко-продажба
2.2.Сключване на външнотърговска сделка за покупко-продажба
2.3.Изпълнение на външнотърговска сделка за покупко-продажба
3.Рискове и основни групи условия при външнотърговската сделка
3.1.Основни рискове при външнотърговската сделка
3.2.Основни групи условия при външнотърговската сделка
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА СДЕЛКА
1.Финансови инструменти в международната търговия
1.1.Характеристика на финансовите инструменти
1.2.Платежни средства
1.3.Кредитни средства
2.Сравнителен анализ на основните техники за финансиране на външнотърговската сделка
2.1.Фирмен кредит
2.2.Сконтиране
2.3.Факторинг и форфетиране
2.4.Акцептиране
3.Анализ на факторингът като източник на финансиране на българските предприятия
3.1.Нормативна уредба
3.2.Развитие на пазарът на факторинг в България
3.3.Причини за слабото развитие на факторинга у нас и бъдещи перспективи
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 


PDF превю
Фирменият външнотърговски бизнес се осъществява чрез богато многообразие от външноикономически операции и плащания. Външнотърговските сделки уреждат отношения между контрагентите, които възникват и се развиват само на етапа на реализацията на вече произведената стока. При осъществяване на външноикономическите операции се формира сложна система от икономически връзки между фирми от различни държави за съвместно инвестиране, създаване, производство и реализация на стоки – обект на международен обмен.
Основна цел на дипломната работа е да анализира основните техники за финансиране на международната търговска сделка.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване