ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Мениджмънт / Стратегически мениджмънт / Стратегическо бъдеще на фирма “Алкомет” АД
Стратегическо бъдеще на фирма “Алкомет” АД



Реф №: 02-173
Брой страници: 15
Категории: Мениджмънт / Стратегически мениджмънт

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Представяне на фирма “Алкомет” АД
2.Основни проблеми пред бъдещото развитие на “Алкомет” АД
3.Оценка на силните и слаби страни на фирмата, потенциала за нейното бъдещо развитие и конкурентоспособност
4.Дефиниране на цели за бъдещо развитие на “Алкомет” АД
5.Разработване и оценка на стратегии
6.Очаквани изменения в бъдещото развитие на фирмата
Заключение
Използвана литература
 







Разработването на стратегия за всяка фирма е уникален процес, тъй като зависи от позицията й на пазара, динамиката на нейното развитие, нейния потенциал, поведението на конкурентите, характеристиките на произвежданите стоки или услуги, от състоянието на икономиката, културната среда и много други фактори. Изборът на конкретна стратегия означава, че от всички възможни пътища за развитие и начини на действие, които се откриват пред компанията, е решено да се избере едно направление, в което тя ще се развива.
Разработването на стратегии е важно, както за фирми, които имат установени позиции на пазара, така и за новосъздадени. 
Основна цел в разработката е да се оценят разработените стратегии на “Алкомет” АД, основен български производител с водещи позиции в областта на цветната металургия.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *




Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване