ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Икономика / Икономически теории / Сравнителна характеристика между Пети, Смит, Рикардо по въпросите на стойността, работната заплата и рентата
Сравнителна характеристика между Пети, Смит, Рикардо по въпросите на стойността, работната заплата и рентатаРеф №: 02-196
Брой страници: 9
Категории: Икономика / Икономически теории

СЪДЪРЖАНИЕ:

Tрудова теория за стойността /Уилям Пети/.
Същност на работната заплата. Рента /Уилям Пети/.
Теория за стойността /Адам Смит/.
Работна заплата. Рента /Адам Смит/.
Теория за трудовата стойност /Дейвид Рикардо/. 
Теория за разпределение на доходите. Работна заплата. Рента /Дейвид Рикардо/. Класическата политическа икономия възниква в периода на зараждане и утвърждаване на капитализма като обществена система. Неин родоначалник в Англия е Уилям Пети.
Той поставя основите на трудовата теория за стойността. Източник на стойността на стоките е сравнителното количество труд, изразходвано за тяхното производство. Пети разграничава два вида цени на стоките – “естествена” (служи за обективна основа при сравняването на стоките) и “политическа” (пазарната цена на стоката, която е външно проявление на стойността).
За разлика от Уилям Пети, Смит счита, че не само трудът вложен при производството на благородни метали създава стойност, а всеки труд независимо в кой отрасъл е вложен създава стоки с определена стойност. Друг съществен принос на Смит в трудовата теория е, че той прави разграничение между стойност и пазарна цена.
Рикардо приема, че стоката има разменна и потребителна стойност (постановка на Адам Смит) и че това са две различни стойности. Като мярка за разменната стойност на стоката Рикардо приема единствено труда (първия възглед на Смит за стойността). 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване