ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Предприемачество и Управление на проекти / Бизнес проекти / Създаване на Туристически информационен център – гр. Варна
Създаване на Туристически информационен център – гр. ВарнаРеф №: 06-8
Брой страници: 20
Категории: Предприемачество и Управление на проекти / Бизнес проекти

СЪДЪРЖАНИЕ:

Резюме
1.Общи данни за бизнеса
2.PISTEP анализ
3.Анализ на организационната среда – 7-те “С”
4.SWOT анализ
5.Кластърен анализ
6.Метод за генериране на бизнес идеи
7.Атрибутивен анализ
8.3 P анализ
9.Матрица на Ансоф
10.ATR анализ
11.Инвестиционен анализ
Използвана литература
 Нивото на предоставяне на туристическа информация е един от основните показатели за определяне качеството на дестинацията. Това определя нуждата от създаването на информационни центрове.
Информационният сегмент е значителен в туристическата дейност. Разработването му изисква адекватно отношение спрямо отрасъла, финансови средства и обучени кадри. Той е част от туристически продукт на всеки един регион и на страната като цяло.
Предмет на изследване в разработката е създаването на туристически информационен център. Обект на изследване е Туристически информационен център – гр. Варна.
Геостратегическото местоположение и разнообразните природни ресурси на територията на община Варна я превръщат в привлекателна цел за посещение и пребиваване на български и чуждестранни туристи.
 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване