ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Мениджмънт / Стратегически мениджмънт / Същност и структура на SWOT анализа
Същност и структура на SWOT анализаРеф №: 02-151
Брой страници: 9
Категории: Мениджмънт / Стратегически мениджмънт

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
1.Същност и значение на SWOT анализа
2.Методики за провеждане на SWOT анализа
3.SWOT анализ на фирма „Party Service“
Заключение
Използвана литература

 SWOT анализът е важен инструмент на стратегическото планиране. Определянето на силните страни на организацията е важно за формулирането на стратегията и определяне на конкурентните й предимства. Идентифицирането на слабите страни ще помогне на ръководството за отстраняването им. Възможностите, които дава външната среда на организацията са в основата на бъдещата й стратегия. Тези възможности трябва да се използват от нея, за да постигне успех. Във функционирането и развитието на организацията на практика често влияят отрицателно различни фактори от външната среда. Те я насочват към стратегическа промяна. Това означава, че организацията трябва да се предпазва и защитава от идентифицираните външни заплахи. В този аспект, след разработването на матрицата на SWOT анализа, е необходимо да се оцени кои са силните страни, слабостите, външните възможности и заплахите с най-голямо значение за дейността на организацията.
Целта на разработката е да се направи SWOT анализ на конкретен обект на изследване – фирма „Party Service“ специализирана в областта на конферентния туризъм и кетъринга.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване