ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Маркетинг / Международен маркетинг / Същност и особености на международното ценообразуване и ценова политика
Същност и особености на международното ценообразуване и ценова политикаРеф №: 03-135
Брой страници: 13
Категории: Маркетинг / Международен маркетинг

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност на международното ценообразуване и ценова политика
2.Ценообразуващи фактори на международния пазар
3.Ценови стратегии
4.Ценова ескалация
Заключение
Използвана литература
 Успехът на всяка фирма на външния пазар изисква разработването на адекватна ценова политика, която следва да се променя в зависимост от обстоятелствата. Тя е важен компонент в международната маркетингова дейност, което произтича от нейната основна функция, а именно да осигурява възможно най-голяма печалба от реализацията на продукта.
Излизането на нов пазар и завоюването на пазарни позиции е свързано с привличане вниманието и интереса на потребителите, ето защо е целесъобразно в началото да се използват по-ниски цени от тези на конкурентите. На един по-късен етап завладяването на по-голям пазарен дял и привличането на устойчиви клиенти, дава възможност на фирмата постепенно да повишава цените, съизмерими с тези на конкурентите. Всяко повишаване на цената, обаче трябва да бъде добре аргументирано, за да се приеме от клиентите. Освен това фирмата трябва да се стреми да защитава завоюваните пазарни позиции, като за целта подходящи маркетингови инструменти са: ценови нива, условия за плащане, гаранции, сервизно обслужване, реклама и т.н.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване