ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Маркетинг / Интегрирани маркетингови комуникации / Развитие на интегрираните маркетингови комуникации /по примера на фирма „Софсток ЛТД“ ООД/
Развитие на интегрираните маркетингови комуникации /по примера на фирма „Софсток ЛТД“ ООД/Реф №: 01-2
Брой страници: 70
Категории: Маркетинг / Интегрирани маркетингови комуникации

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИТЕ МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ
1.Същност и роля на интегрираните маркетингови комуникации
2.Маркетингови канали, използвани в ИМК. Предимства и недостатъци
3.Управление на маркетинговата комуникация
4.Значение на интегрираните маркетингови комуникации в съвременния бизнес
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА ВЪНШНИТЕ И ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАЦИИ НА ФИРМА „СОФСТОК ЛТД“ ООД
1.Представяне на фирмата
1.1.Кратка история
1.2.Мисия, цели и стратегия
1.3.Структура на управление
1.4.Основна дейност и финансови резултати
2.Анализ на пазара на кафе в България
3.Управление на външните и вътрешни комуникации на фирмата
3.1.Външни комуникации
3.2.Вътрешни комуникации
3.3.Управление на комуникациите по време на криза
ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ КОМУНИКАЦИИ НА МАРКА LAVAZZA И НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
1.Управление на маркетинговата комуникация
2.Анализ на маркетинговите комуникационни активности на Lavazza
2.1.Реклама
2.2.Пъблик рилейшънс
2.3.Насърчаване на продажбите
2.4.Лични продажби
2.5.Социални мрежи
3.Тенденции в развитието на интегрираните маркетингови комуникации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ


PDF превю
Интегрираната маркетингова комуникация се дефинира като процес с широка  перспектива, който комбинира комуникационни инструменти за най-добро представяне на комуникационния обект с цел постигане на идентичност и достигане до целевите групи. Предимствата са в по-добро ориентиране към клиентите, икономия на разходи, по-добра координация и по-голяма консистентност на кампаниите, от което се получава по-голяма ефективност.
Обект на изследване е „Софсток ЛТД“ ООД, специализирана за търговия в бързооборотни стоки.
Целта на изследване в бакалавърската теза е да се анализира ефективността на интегрираните маркетингови комуникационни активности на марката Lavazza.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване