ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Финанси и Счетоводство / Финансов анализ / Разходи и себестойност на продукцията на предприятието
Разходи и себестойност на продукцията на предприятиетоРеф №: 02-172
Брой страници: 26
Категории: Финанси и Счетоводство / Финансов анализ

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност на разходите и основни видове
2.Себестойност на продукцията
3.Методика за анализ на разходите
4.Анализ на разходите на „Алкомет” АД
4.1.Представяне на „Алкомет” АД
4.2.Икономически анализ на разходите на „Алкомет” АД
4.2.1.Анализ на общите изменения
4.2.2.Изследване динамиката на разходите
4.2.3.Определяне на средногодишния темп на изменение на разходите
4.2.4.Отразяване влиянието на състава и структурата върху общите изменения на разходите
4.2.5.Себестойност на продажбите
5.Насоки за намаляване разходите на „Алкомет” АД
Заключение
Използвана литература
 Анализът на разходите дава богата възможност за оценка на измененията в самите разходи. Върху тази основа се определя и влиянието им върху печалбата на предприятието. От друга страна, този анализ е в състояние да разкрие редица слабости допуснати в управлението, в организацията на отделните дейности, в степента на използването на ресурсите и на капитала на предприятието. Изводите и препоръките, които анализът на разходите предоставя са средство за повишаване на финансовата стабилност на предприятието.
Целта на разработката е да анализира разходите на производствено предприятие. За обект на изследване е избран „Алкомет” АД, специализиран в производство и търговия на алуминиев прокат, пресови и валцови изделия от алуминий и алуминиеви сплави.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване