ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Мениджмънт / Управление на операциите / Производствена система на „Българският ресторант Чевермето”
Производствена система на „Българският ресторант Чевермето”Реф №: 02-168
Брой страници: 14
Категории: Мениджмънт / Управление на операциите

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Представяне на „Българският ресторант Чевермето”
2.Структурно звено
3.Седалище
4.Персонал
5.Входни производствени фактори и операционни ресурси на производствената система
6.Типове производствено преобразуване и основни операции, осъществявани в производствената система
7.Изход на системата
8.Операционни решения
9.Операционни приоритети на „Българският ресторант Чевермето”
10.Нови продукти или услуги на ресторанта
11.Анализ и структура на технологичния процес
12.Схема на технологичния процес
13.Производствен капацитет
14.Решения за преодоляване на проблемите, свързани с производствения капацитет
15.Други проблеми от операционен характер
16.Предложения за решаване на проблемите
Използвана литература
 За производството на качествен продукт важно значение има снабдяването с качествени суровини и материали. Необходимо е да се договоря с доставчиците добрата им цена, тъй като те имат съществен дял в себестойността на крайния продукт. Влагането им в производствения процес изисква добра организация във времето при съблюдаване на приетите в ресторанта стандарти и изисквания на работа. Необходимо е да се поддържат и оптимални количества запаси, както от изходни суровини, така и от готова продукция, тъй като презапасяването води до запълване на складовете и задържане на финансов ресурс.
Стратегическите решения са свързани със снабдяването на материали и суровини; с организацията и контролът на производствения процес; с реализацията на ресторантьорския продукт; с рекламата.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване