ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Икономика / Икономически теории / Пети, Смит, Рикардо по въпросите на стойността
Пети, Смит, Рикардо по въпросите на стойносттаРеф №: 02-197
Брой страници: 8
Категории: Икономика / Икономически теории

СЪДЪРЖАНИЕ:

Трудовата теория за стойността /Уилям Пети/.
Работна заплата. Рента. Пари /Уилям Пети/.
Субективната теория за стойността /Фердинандо Галиани, Ан Робер Жак Тюрго и Етиен Беноа дьо Кондиак/. 
Трудовата теория за стойността /Адам Смит/.
Работна заплата. Рента. Пари /Адам Смит/.
Трудовата теория за стойността /Дейвид Рикардо/.
Работна заплата. Рента. Пари /Дейвид Рикардо/.
 Родоначалник на класическата политическа икономия в Англия е Уилям Пети. Тя възниква в периода на зараждане и утвърждаване на капитализма като обществена система и заменя меркантилизма като пренася изследванията от сферата на обръщението в сферата на производството.
В своите изследвания Уилям Пети достига до заключението, че стойността на стоките се измерва със съдържащото се в тях сравнително количество труд, вложено при производството им. 
Трудовата теория за стойността формулирана от Уилям Пети се приема за непълна, тъй като той приема, че само трудът изразходван за благородни метали, т.е. за паричен материал създава стойност. Освен труда, той счита, че и земята е създател на стойност.
Адам Смит развива трудовата теория поставена от Уилям Пети, като приема, че не само трудът вложен при производството на благородни метали създава стойност, а всеки труд независимо в кой отрасъл е вложен създава стоки с определена стойност.
Адам Смит прави разграничение между стойност и пазарна цена. 
Дейвид Рикардо възприема трудовата теория за стойността, обоснована от У.Пети и А.Смит, като доразвива нейните принципи и отстранява редица непълноти.
Според Рикардо само производителния труд създава стойност, нито капитала, нито земята са източник на нова стойност. И тъй като цената на стоките е само паричен израз на стойността, капиталът и рентата могат да оказват влияние върху нейната величина, но не и да създават стойност. 
 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване