ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Финанси и Счетоводство / Финанси / Пазарен риск
Пазарен рискРеф №: 02-129
Брой страници: 13
Категории: Финанси и Счетоводство / Финанси

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност на пазарния риск
2.Компоненти на пазарния риск
3.Подходи за измерване и управление на пазарния риск
Заключение
Използвана литература
 Стабилността и просперитета на банковите институции е свързана с качеството на техния риск мениджмънт. Стремежът към по-големи печалби и растеж при изключително острата конкуренция във финансовия сектор изисква поемане на по-високи нива на риск.
Рискът в банковата дейност се свързва с вероятност от бъдещи загуби. Неадекватното прогнозиране и измерване на неочакваните и очакваните банкови загуби е причина за масови финансови затруднения и фалити при всяка една икономическа криза.
Източниците на риска могат да бъдат от субективен или обективен характер и/или някакво тяхно съчетание.
Целта на разработката е анализ на съвременните подходи за измерване и управление на пазарния риск.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване