ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Международна икономика / Външна търговия / Особености при външнотърговския договор
Особености при външнотърговския договорРеф №: 03-147
Брой страници: 12
Категории: Международна икономика / Външна търговия

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност на външнотърговския договор и основни функции
2.Условия на външнотърговския договор
Заключение
Използвана литература
 Външнотърговската сделка представлява договор между две или повече страни, за доставка на установено количество и с определено качество стока или оказване на услуги в съответствие с предварително съгласувани условия между страните.
Външнотърговската сделка възпроизвежда основните характеристики на продажбата осъществена в границите на националния пазар, но същевременно се отличава с някои особености. Тя е подложена на повече рискове: географски, политически, пазарен, финансов и др. Необходимо е страните да спазват определен кръг от норми, правила, закони, търговски обичаи и да се съобразяват с тенденциите в развитието на външноикономическата политика. 
Основна цел на разработката е да анализира основните условия на външнотърговския договор.
За изпълнение на целта са формулирани следните задачи:
1/Изясняване същността на външнотърговския договор и неговите основни функции.
2/Изясняване на условията на външнотърговския договор.
 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване