ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Маркетинг / Международен маркетинг / Основни маркетингови стратегии на външните пазари
Основни маркетингови стратегии на външните пазариРеф №: 03-138
Брой страници: 13
Категории: Маркетинг / Международен маркетинг

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност на международните маркетингови стратегии
2.Видове международни маркетингови стратегии
Заключение
Използвана литература
 Реализирането на поставените от фирмата перспективни цели в международната дейност изисква формулиране на маркетингова стратегия. Маркетинговата стратегия се разглежда като основа за дейността на фирмата в конкретни пазарни условия, определя способите за използването на маркетинга за разширяване на целевите пазари и за постигането на ефективни резултати.
Изборът на подходяща стратегия от фирмата за излизане на международния пазар изисква познаване на различните видове, спецификите им, предимства и недостатъци. В тази връзка, настоящата разработка има за цел да анализира видовете стратегии за навлизане на международния пазар. 
За изпълнение на целта се поставят следните задачи:
-Да се изясни същността на международните маркетингови стратегии.
-Да се изяснят основните мотиви за излизане на фирмата на международния пазар, което е определящо при разработването на маркетингова стратегия.
-Да се разгледат видовете международни стратегии и чрез сравнителен анализ да се изведат основните различия между тях.
 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване