ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Туризъм / Хотелиерство и ресторантьорство / Организация и управление на туристически продукт /по примера на „Морско конче“ къмпинг/
Организация и управление на туристически продукт /по примера на „Морско конче“ къмпинг/Реф №: 01-34
Брой страници: 60
Категории: Туризъм / Хотелиерство и ресторантьорство

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
 
УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. НОРМАТИВНА РЕГУЛАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСКАТА ДЕЙНОСТ
1.1.Анализ на нормативните документи в областта на туризма, регламентиращи хотелиерската дейност в България
1.2.Нормативна уредба за категоризиране и лицензиране на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения
1.3.Нормативни изисквания за професионална и езикова квалификации на персонала в местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В КЪМПИНГ „ЮГ“ И ХОТЕЛ „МОРСКО КОНЧЕ“
2.1.Представяне на хотел „Морско конче“ и къмпинг „Юг“
2.2.Видове туризъм
2.3.Организация на туристическата дейност в хотел „Морско конче“ и къмпинг „Юг“
2.3.1.Продукт
2.3.2.Цена
2.3.3.Дистрибуция
2.3.4.Реклама
ГЛАВА ТРЕТА. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В КЪМПИНГ „ЮГ“ И ХОТЕЛ „МОРСКО КОНЧЕ“
3.1.SWOT анализ на хотел „Морско конче“
3.2.Управление на хотел „Морско конче“
3.3.Насоки за подобряване туристическата дейност в къмпинга
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 
 


PDF превю
Туризмът е най-проспериращият отрасъл на българската икономика, който се характеризира с динамично и устойчиво развитие, с високи темпове на растеж, най-ясно изразени през последните 20 години. Неговият принос в растежа на БВП на страната е безспорен. Днешното състояние на отрасъла се дължи до голяма степен на усилията на частните предприемачи. Привлечени са и значителни чуждестранни инвестиции. Навлизат големи хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски вериги и компании, с което страната се включва активно в процеса на световната глобализация на туристическата индустрия. 
Въпреки нарастващите резултати и приносът на туризма в развитието на българската икономика са налице редица проблеми, които пречат за привеждането на отрасъла в съответствие с европейските и световните стандарти за качество и гостоприемство. Съществува значителен неизползван потенциал за развитието на туризма в страната.
Основна цел на дипломната работа е да анализира организацията и управлението на туристическия продукт в хотел „Морско конче“ и къмпинг „Юг“.

 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване