ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Маркетинг / Дигитален маркетинг / Онлайн комуникациите в съвременния бизнес
Онлайн комуникациите в съвременния бизнесРеф №: 03-116
Брой страници: 14
Категории: Маркетинг / Дигитален маркетинг

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
I.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
1.Същност на онлайн комуникацията
2.Предимства и форми на онлайн маркетинга
II.ПРАКТИЧНА ЧАСТ
1.Онлайн комуникации в туристическия бизнес
2.Представяне на „Българският ресторант Чевермето”
3.Интернет маркетинг на „Българският ресторант Чевермето”
Заключение
Използвана литература
 На съвременния етап новата интернет икономика поставя редица предизвикателства пред отраслите, включително и туристическия бранш. Интензивното развитие на информационните и комуникационните технологии оказва позитивно влияние върху търсенето на туристически продукти и услуги и формите на тяхното предлагане. Интернет се превръща в мощно средство за маркетинг и продажби на туристически продукти и услуги. Налага се създаването на нови бизнес модели в туристическия отрасъл. Фирмите, които пълноценно използват потенциала на Интернет, значително подобряват своите конкурентни позиции.
Една от най-бързо развиващите се комуникации в Интернет е онлайн маркетингът. Този инструмент се използва все по-често от ресторантьорите в борба с конкуренцията. Чрез изграждането на корпоративен сайт те могат да осъществяват директна връзка с клиентите и да получават информация в реално време. 
Целта на разработката е да се анализират предимствата на онлайн маркетингът за конкретен обект на изследване - „Българският ресторант Чевермето”, гр. София.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване