ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Мениджмънт / Стратегически мениджмънт / Обединен (интегриран) риск мениджмънт на “Асенова крепост” АД
Обединен (интегриран) риск мениджмънт на “Асенова крепост” АДРеф №: 03-142
Брой страници: 26
Категории: Мениджмънт / Стратегически мениджмънт

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
1.Представяне на “Асенова крепост” АД
2.Управление на риска
2.1.Анализ на риска
2.2.Избор на методи за въздействие върху риска
2.3.Вземане на решение по стратегията за управление на риска
2.4.Непосредствено въздействие върху риска
2.5.Контрол и коригиране на резултатите от процеса на управление на риска
3.Резултати от изследването, изводи и препоръки
Използвана литератураУправлението на риска представлява многоетапен процес, който има за цел да намали или компенсира щетите за обекта при настъпване на неблагоприятни събития. Разграничат се пет основни етапа на процеса на управление на риска: анализ на риска; избор на методи за въздействие върху риска; вземане на решение; непосредствено въздействие върху риска; контрол и коригиране на резултатите от процеса на управлението.
Отделните етапи ще бъдат разгледани за конкретен обект на изследване – “Асенова крепост” АД. Целта на изследването е да се определят основните проблеми на риска и неговото управление в разглежданото дружество. 
За реализиране на целта се поставят следните задачи:
1/Да се идентифицират основните рискове, присъщи на дружеството.
2/Да се определят методите за въздействие върху риска и необходимите ресурси за тяхното реализиране.
3/Да се изяснят основните техники за въздействие върху риска.
4/Да се набележат мерки за контрол и коригиране на резултатите от процеса на управление на риска.
 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване