ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Икономика / Регионална икономика / Моя роден град Харманли
Моя роден град ХарманлиРеф №: 02-95
Брой страници: 13
Категории: Икономика / Регионална икономика

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.История на град Харманли
2.Местоположение и територия
3.Демографско развитие на града
4.Икономическо развитие на града
5.Транспортна инфраструктура
6.Културно-исторически забележителности
7.Природни забележителности
8.Културни празници, обичаи и събития
9.Проблеми и перспективи за развитие на Харманли
Използвана литература
 Харманли е град в Югоизточна България. Намира се в Област Хасково и е трети по големина в областта след Хасково и Димитровград и е административен център на Община Харманли.
Географското и геостратегическото разположение, климатът и релефът, както и традициите и бита на населението на община Харманли предопределят наличието на благоприятни условия за развитие на отрасли като селско стопанство, търговия и промишленост /хранително-вкусова, текстилно-шивашка, мебелна и обувна/. 
Демографските процеси, които протичат в община Харманли през последните 25 години са с влошаващи се и неблагоприятни характеристики.
Икономиката на община Харманли е многоотраслова. По-силно развити са преработващата промишленост, търговията и услугите, селското, горското и рибното стопанство. На територията на общината има условия за развитие на алтернативни форми на туризъм.
Територията на Харманли е богата на исторически паметници, които съдържат в себе си голям потенциал за развитието на културен туризъм. 

 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване