ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Туризъм / Международен туризъм / Международен туризъм във Великобритания
Международен туризъм във ВеликобританияРеф №: 03-48
Брой страници: 16
Категории: Туризъм / Международен туризъм

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Обща характеристика на Великобритания
2.Туристически ресурси
2.1.Природни туристически ресурси
2.2.Антропогенни туристически ресурси
3.Пристигания, приходи, заминавания
4.Курорти и туристическа база
5.Тенденции в развитието на международния туризъм
6.Разработване на концепция за успешно развитие на международния туризъм във Великобритания
Заключение
Използвана литература


PDF превю
Туристическият отрасъл има огромно икономическо значение, което се свързва най-вече с активния международен туризъм в качеството му на ,,невидим износ“. Изразява се в конкурентните предимства относно икономическите интереси на приемащите страни и генерирането на валутни постъпления в платежния баланс, осигуряването на заетост и доходи на работната сила, постъпването на приходи от данъци и такси в държавния и общинските бюджети, диверсифициране на отрасловата структура на икономиката, стимулиране на икономическия растеж и други.
Основна цел на разработката е да анализира международния туризъм в избрана страна – Великобритания. Тя има важно значение за България, тъй като страната ни присъства на английския туристически пазар повече от 45 години.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване