ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Маркетинг / Стратегически маркетинг / Маркетингова стратегия на туристическа дестинация Банско
Маркетингова стратегия на туристическа дестинация БанскоРеф №: 01-40
Брой страници: 62
Категории: Маркетинг / Стратегически маркетинг

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
1.1.Същност и особености на туристическата дестинация
1.2.Маркетинг на туристическата дестинация
1.3.Маркетингова обкръжаваща среда в туризма
1.4.Разработване на маркетингова стратегия
ГЛАВА ВТОРА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БАНСКО
2.1.Местоположение, граници, обхват
2.2.Природни и антропогенни туристически ресурси
2.2.1.Природни туристически ресурси
2.2.2.Антропогенни туристически ресурси
2.3.Инфраструктура
2.3.1.Обща инфраструктура
2.3.2.Суперструктура
2.4.Човешки ресурси заети в туристическия сектор
2.5.Анализ на туризма в Банско
2.5.1.Туристическа инфраструктура
2.5.2.Туристически поток
2.5.3.Туристически продукт
ГЛАВА ТРЕТА. РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БАНСКО
3.1.Ситуационен анализ
3.1.1.Силни и слаби страни
3.1.2.Възможности и заплахи
3.2.Визия, мисия и стратегически цели
3.3.Целеви пазари
3.4.Маркетингово проучване
3.5.Маркетингова стратегия
3.6.Заинтересовани страни
3.7.Дейности за реализиране на стратегията и очаквани резултати
3.8.План за действие
3.9.Мониторинг на стратегията и плана за действие
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ

 


PDF превю
В съвременния силно конкурентен свят, туристическите дестинации се борят за атрактивни туристически продукти, цени, услуги, удобство, забавления, сигурност, визия, образ, възприемане от настоящи и потенциални туристи.
За да е конкурентноспособна туристическата дестинация е необходимо да има добро управление на туристическите ресурси, маркетинг на дестинацията и контрол на качеството на обслужване.
Като цяло маркетингът (в частност маркетинговата стратегия) се разбира като метод за дългосрочно планиране на серия от последователни дейности, с различна времева продължителност, свързани с производство на определена продукция/услуга, с цел – оказване на определено влияние върху потребителя, като засили максимално неговото потребление при оптимална цена, в резултат на което се постигат дългосрочни печалби.
Маркетингът на туристическата дестинация трябва да води към оптимизиране на ползите от туризма и постигане на стратегическите цели на заинтересованите страни.
Целта на магистърската теза е да се разработи маркетингова стратегия с цел популяризиране на община Банско като туристическа дестинация за зимен туризъм.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване