ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Маркетинг / Международен маркетинг / Културните различия в процеса на общуване. Културни особености и традиции. Междукултурно общуване
Културните различия в процеса на общуване. Културни особености и традиции. Междукултурно общуванеРеф №: 03-148
Брой страници: 11
Категории: Маркетинг / Международен маркетинг

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност на културата и междукултурните различия
2.Междукултурен анализ
3.Изследване на взаимовръзката между организационните действия и културните нагласи
Заключение
Използвана литератураМеждукултурната бизнес-комуникация се определя като сложен и всеобхватен процес на общуване и взаимодействие между хора, институции, организации и фирми принадлежащи към различни национални, културни и езикови общности.
Поради глобалният характер на комуникациите е наложително ежедневно да се преодоляват междукултурни бариери независимо от сферата и нивото на работа, възрастта на участниците, обемите на сделките, големината на фирмите или институциите.
Езикът на общуване е определящ, но далеч не е единственият фактор на успешна междукултурна комуникация. Езикът е средството, но образованието, уменията за разбиране на културните различия, толерантността и готовността за усвояване на чуждестранно ноу-хау и опит са сред факторите на успеха в работата в международна среда.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване