ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Финанси и Счетоводство / Финанси / Кредитен портфейл в търговските банки, информационно осигуряване и счетоводно отчитане на кредитите
Кредитен портфейл в търговските банки, информационно осигуряване и счетоводно отчитане на кредититеРеф №: 01-39
Брой страници: 56
Категории: Финанси и Счетоводство / Финанси

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИ ОСНОВИ НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
1.Същност на кредита и основни видове
2.Кредитна политика на банките
3.Счетоводството като източник на информация за анализиране и оценяване на кредитния портфейл на банките
4.Методика за анализ на структурата и качеството на кредитния портфейл на търговска банка
4.1.Анализ на структурата на кредитния портфейл
4.2.Анализ на качеството на кредитния портфейл
4.3.Анализ на кредитния риск
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА СТРУКТУРАТА И КАЧЕСТВОТО НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД
1.Представяне на „Първа инвестиционна банка” АД
2.Качество на кредитния портфейл на банковата система
3.Анализ на структурата и качеството на кредитния портфейл на „Първа инвестиционна банка” АД
3.1.Анализ на структурата на кредитния портфейл
3.2.Анализ на качеството на кредитния портфейл
4.Управление на кредитния риск
4.1.Колективни органи за управление на риска
4.2.Модел за оценка на кредитния риск
5.Насоки за повишаване качеството на кредитния портфейл
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 Предоставянето на банкови кредити на икономическите субекти съдейства за удовлетворяване нуждите на стопанската сфера от допълнителни финансови средства за нормалното и непрекъснато протичане на възпроизводствения процес, като по този начин се повишава и неговата ефективност. От друга страна кредитът е източник за формиране на доходи за самата банкова институция. За да повишава ефективността от дейността си банката трябва да поддържа кредитния си портфейл, в такова състояние, което и позволява да повишава доходността си и да ограничава риска. Основно значение за това има водената цялостна и в частност кредитна политика, която се базира на целите на банката и банковата стратегия, приети от собствениците й. 
Целта на магистърската теза е да анализира качеството на кредитния портфейл на „Първа инвестиционна банка” АД и въз основа на изведените проблеми да се очертаят насоки за неговото повишаване. 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване