ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Финанси и Счетоводство / Финанси / Корпоративни ценни книжа
Корпоративни ценни книжаРеф №: 03-145
Брой страници: 10
Категории: Финанси и Счетоводство / Финанси

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Акции
2.Облигации
3.Деривативи
Използвана литература
 Корпоративните ценни книжа се издават от акционерни дружества, чиято цел е финансиране на дейността. Към тях се отнасят капиталови и дългови ценни книжа и деривативи.
Сделките с ценни книжа се осъществяват в сложна и непрекъснато променяща се среда. Тази нестабилност на средата предвизвиква силно колебание на курсовете на ценните книжа, на лихвените проценти и валутните курсове. Трудностите при предвиждането на тези финансови параметри, при които се сключват сделките е една от причините да се формира нов финансов подход към рисковете при търговията с ценни книжа. Друга причина е развитието на модерните финансови технологии и финансовото инженерство. Така от базовите финансови инструменти, каквито са акциите и облигациите възникват нови финансови продукти – т.нар. деривати или деривативни продукти, с чиято помощ става възможно да се селектират и прегрупират рисковете.
В разработката ще бъдат анализирани основните видове корпоративни ценни книжа – акции, облигации и деривативи и рисковете, които възникват при търговия с тях.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване