ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Финанси и Счетоводство / Бизнес анализ / Концепцията за нетната настояща стойност
Концепцията за нетната настояща стойностРеф №: 04-38
Брой страници: 19
Категории: Финанси и Счетоводство / Бизнес анализ

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Инвестиционното решение – начин за повишаване на фирменото богатство
2.Икономическа оценка на инвестиционните решения
2.1.Методи, пренебрегващи дисконтирането на паричните потоци
2.2.Методи, използващи дисконтирането на паричните потоци
3.Подходи при определяне нормата на възвръщаемост
Заключение
Използвана литература
 Всеки инвестиционен проект сам за себе си е уникален и не е задължително да се прилага унифициран системен подход за икономическа оценка. Анализаторите е целесъобразно да прецизират кои методи са най-подходящи за използване при инвестиционните оценки на отделните варианти за инвестиране.
Целта на изследването е да се представи метода на нетната настояща стойност и особеностите на прилагането му.
За изпълнение на целта се поставят следните задачи:
1/Да се определи същността на инвестиционното решение и неговите особености.
2/Да се направи сравнителен анализ на методите за оценка на инвестиционни проекти.
3/Да се изяснят подходите за определяне нормата на възвръщаемост при нетната настояща стойност.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване