ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Мениджмънт / Управление на организацията / Концепция за въвеждане на политиката по контролинг във фирма „Никмар” ЕООД
Концепция за въвеждане на политиката по контролинг във фирма „Никмар” ЕООДРеф №: 03-136
Брой страници: 12
Категории: Мениджмънт / Управление на организацията

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
I.Теоретична част
1.Същност и основни функции на контролинга
2.Методи на контролинга
II.Аналитична част
1.Представяне на „Никмар” ЕООД
2.Изграждане на контролинг система във фирмата
2.1.Изходни условия и предпоставки
2.2.Тип контролинг
2.3.Място на контролинг звеното в управленската структура
2.4.Кадрово обезпечаване на новото звено във фирмата
3.Изводи и препоръки
Използвана литература
 Изключителна популярност през последните десетилетия доби контролингът. Глобализацията, бързото развитие и навлизане на нови технологии, драстичното съкращаване на жизнения цикъл на продуктите, както и жестоката конкуренция на пазара принуждава мениджърите непрекъснато и внимателно да наблюдават всички параметри на бизнеса си. Допълнително възниква и необходимостта от предоставяне на информация за инвеститорите и акционерите.
В тази връзка от особено значение за успеха на всяка фирма е управленското счетоводство, краткосрочното и дългосрочно планиране на приходите и разходите, съставянето на дългосрочни бизнес планове, както и различни финансови анализи показващи състоянието и посоката на развитие на фирмата. 
Като важна компонента на съвременните управленски информационни системи, контролингът дава възможност за операционализиране на информацията, свързана с финансите на предприятието, процесите, които протичат в него, клиентите, а също и бъдещия потенциал. 
Основна цел на разработката е да представи концепция за създаването и внедряването на звено по Контролинг във фирма „Никмар” ЕООД. 
За изпълнение на целта се поставят следните задачи:
1.Да се изясни същността и основните функции на контролинга и използваните методи.
2.Да се представи концептуален модел на контролинга във фирма „Никмар” ЕООД.
 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване