ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Финанси и Счетоводство / Финанси / Капиталово бюджетиране и анализ на риска при инвестиции в реални активи (на примера на „Холдинг БДЖ“ ЕАД)
Капиталово бюджетиране и анализ на риска при инвестиции в реални активи (на примера на „Холдинг БДЖ“ ЕАД)Реф №: 02-40
Брой страници: 23
Категории: Финанси и Счетоводство / Финанси

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
1.Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиции в реални активи
1.1.Методи, пренебрегващи дисконтирането на паричните потоци
1.2.Методи, използващи дисконтирането на паричните потоци
2.Методи за оценка на риска в реални активи
2.1.Анализ на чувствителността (Sensitivity Analysis)
2.2.Анализ на сценариите
3.Предимства и недостатъци на методите
4.Анализ и оценка на реален инвестиционен проект на „Холдинг БДЖ“ ЕАД
4.1.План за разходите и приходите
4.2.Прогнозиране на паричните потоци
4.3.Икономическа оценка на проекта
Заключение
Използвана литература

 


PDF превю
Капиталовото бюджетиране е процес на сравняване, анализ, оценка и избор на проекти с цел постигане на максимална доходност от инвестицията при допустима степен на риск. Нарича се капиталово, тъй като се отнася за капиталовите разходи. Определя капиталът, необходим за реализирането на набелязаните цели (проекти), свързани със закупуване на сгради, машини, съоръжения и др.
Целта на настоящата разработка е да анализира и оцени ефективността на инвестиционен проект, свързан със закупуване на реални активи.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване