ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Предприемачество и Управление на проекти / Бизнес проекти / Изучаване на бизнес идея /на примера на KAI Group/
Изучаване на бизнес идея /на примера на KAI Group/Реф №: 06-5
Брой страници: 18
Категории: Предприемачество и Управление на проекти / Бизнес проекти

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Представяне на KAI Group
2.PESTEL анализ
3.Модел „7 С“
4.SWOT анализ
5.Матрица БКГ
6.Матрица на Ансоф
7.Гантов график
8.Кластърен анализ
9.Инвестиционен план
Заключение
Използвана литература

 Матрицата на Бостънската консултантска група (БКГ) характеризира връзката между растежа на пазара и пазарния дял на фирмата. В таблица са изчислени показателите: пазарен дял, пазарен ръст, големина на нишата. За конкурент на KAI Group е избрана фирма „Керамикс“ АД.
Матрицата „Продукт-пазар“ е модел, който спомага за определяне на възможностите за бизнес растеж на фирмата. Маркетинговите стратегии са четири: пазарно проникване, пазарно развитие, продуктово развитие, диверсификация.
Линейният календарен план или т.нар. Гантов график показва последователността от дейности, които трябва да се осъществяват при разработване на новия продукт, разпределени по месеци в рамките на една година. 
Кластърният анализ има за цел определяне на новите продукти/услуги, които фирмата трябва да развива. KAI Group при разработване на своите модели следва световните тенденции в налагането на нови формати, размери и декори в различни цветови гами, като ги пречупва през специфичните особености и изисквания на българския пазар.
 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване