ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Международна икономика / Външна търговия / Изследване влиянието на финансовата криза върху продажбите на мобилни телефони в Азиатския пазар /По примера на Samsung Electronics Co. Ltd/
Изследване влиянието на финансовата криза върху продажбите на мобилни телефони в Азиатския пазар /По примера на Samsung Electronics Co. Ltd/Реф №: 01-28
Брой страници: 57
Категории: Международна икономика / Външна търговия

СЪДЪРЖАНИЕ:
 
УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. СЪЩНОСТ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ С МОБИЛНИ АПАРАТИ
1.Същност и значение на международната търговия
2.Еволюция на теориите за международната търговия
3.Видове международни пазари
4.Съвременни тенденции в развитието на международната търговия и влиянието им върху търговията с мобилни телефони
ГЛАВА ВТОРА. ВЛИЯНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА ВЪРХУ ПАЗАРА НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ И В ЧАСТНОСТ АЗИАТСКИЯ ПАЗАР
1.Анализ на пазара на мобилни телефони в световен мащаб и прогноза за неговото развитие
2.Развитие на пазара на мобилни телефони в Азиатския регион
3.Отражение на глобалната финансово-икономическа криза върху пазара на мобилни телефони в световен мащаб и в частност Азиатския регион
4.Прогнози за развитие на пазара на мобилни телефони в Азиатско-тихоокеанският регион
ГЛАВА ТРЕТА. ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ НА SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. НА ПАЗАРА НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ
1.Представяне на Samsung Electronics Co. Ltd
2.Анализ на пазарните позиции на Samsung Electronics Co. на пазара на мобилни телефони
3.Основни конкуренти на Samsung на пазара на мобилни телефони
4.Бъдещи перспективи за развитие на Samsung Electronics Co
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА


PDF превю
Днес международната търговия е една от основните движещи сили на икономическото развитие. Тя се появява като сфера на международните икономически отношения и се формира от търговията със стоки, услуги и продукти на интелектуалния труд на всички страни в света. 
Международната търговия се разглежда като един от стълбовете на глобализацията. Ползите от международната търговия са изградени на принципа на взаимната изгода и теорията на сравнителните предимства.
Целта на изследване в разработката е да се анализира влиянието на финансовата криза върху продажбите на мобилни телефони в Азиатския пазар /на примера на Samsung Electronics/.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване