ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Мениджмънт / Стратегически мениджмънт / Избор на стратегия за развитие на бизнеса
Избор на стратегия за развитие на бизнесаРеф №: 04-27
Брой страници: 12
Категории: Мениджмънт / Стратегически мениджмънт

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
1.Анализ на фирмената дейност на фирма „Спарки Елтос АД“
2.Стратегически анализ на фирма „Спарки Елтос АД“
2.1.Анализ на въздействието на факторите на външната среда
2.2.Анализ на вътрешния потенциал
3.SWOT анализ на „Спарки Елтос АД“
4.Разработване на стратегия за развитие на фирма „Спарки Елтос АД“
Заключение
Използвана литература

 Изборът на стратегия за развитие на фирмата и постигането на нейните цели е сложен и труден процес, свързан с вземането на изключително отговорни решения.
Стремежът е да се избере стратегическа алтернатива, която да осигури дългосрочно повишаване на ефективността на фирмената дейност и заедно с това да способства за увеличаване на нейния потенциал. При избора се вземат предвид резултатите от анализа на външната и вътрешната среда на фирмата. Върху избора на една или друга стратегическа алтернатива оказват влияние и редица специфични за всяка фирма фактори – склонността на ръководството към иновации и/или излизане на нови пазари, както и готовността му за поемане на риск, резултатите от реализацията на минали стратегии, отношението на акционерите към развитието на фирмата, факторът време и други.
Целта на разработката е да анализира процеса на разработване на стратегия за развитие на фирма „Спарки Елтос АД“.
 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване