ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Туризъм / Хотелиерство и ресторантьорство / Хотелските вериги в България (на примера на хотелската верига Starwood и „София Хотел Балкан“ АД)
Хотелските вериги в България (на примера на хотелската верига Starwood и „София Хотел Балкан“ АД)Реф №: 01-38
Брой страници: 62
Категории: Туризъм / Хотелиерство и ресторантьорство

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА.ВЪЗНИКВАНЕ И СЪЩНОСТ НА ХОТЕЛСКИТЕ ВЕРИГИ
1.Възникване на хотелските вериги
2.Същност и основни характеристики на хотелските вериги
3.Франчайзинг в хотелиерството
3.1.Договор за франчайзинг
3.2.Договор за управление
ГЛАВА ВТОРА.АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА ХОТЕЛСКИТЕ ВЕРИГИ
1.Развитие на хотелските вериги в света
2.Развитие на хотелските вериги в България
3.Анализ на хотелска верига „София Хотел Балкан“ АД
3.1.Представяне на дружеството
3.2.Анализ на дейността на дружеството
3.3.Анализ на договора за франчайзинг между „София Хотел Балкан“ АД и „Старууд“ („Starwood“)
ГЛАВА ТРЕТА.НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ХОТЕЛСКИТЕ ВЕРИГИ
1.Изводи и бъдещи перспективи за развитие на „София Хотел Балкан“ АД
2.Бъдещи тенденции и предизвикателства пред хотелските вериги
3.Перспективи за развитие на франчайзинга в хотелиерството
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 


PDF превю
Съвременният хотелиерски пазар се характеризира с динамика и силно конкурентна среда, в рамките на проявяващата се тенденция за глобализация на хотелиерството. Износът в други страни, посредством технологията на франчайзинга, като алтернатива за оцеляване, засилва борбата за територии и процеса на окрупняване. Новите условия принуждават маркетингово ориентираните вериги да приспособяват продуктите си. Адаптирането се отразява и върху самия франчайзинг чрез промяна на принципи и характеристики, считани за успешни и стабилни.
Хотелските вериги са своеобразен феномен за хотелската индустрия през последните 50-60 години, като франчайзингът се оказва най-прекия път за пробиване на новопоявилите се вериги в туристическия бранш. На по-късен етап трудностите на франчайзинговите вериги да контролират качеството и стандартите на работа, обуславя преминаването на част от тях към
управленския договор, при който те имат пълен контрол върху управлението и стандарта на работа.
Основна цел на дипломната работа е да анализира хотелските вериги в България – възникване, състояние, перспективи за развитие.

 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване