ВиВ Консулт - Разработки за студенти
ФючърсРеф №: 03-150
Брой страници: 13
Категории: Международна икономика / Международни финанси

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Същност на валутните фючърсни сделки
2.Сравнение между валутни фючърси и форуърдни контракти
3.Предназначение на фючърсните пазари
3.1.Борсово спекулиране с фючърси
3.2.Хеджиране с фючърси
4.Правила при търговията с фючърсни контракти
Използвана литература

 Един от пазарите, обслужван от борсите в съвременните условия е фючърсния и форуърдния, които заедно с опционния пазар образуват т.нар. срочни пазари. Сделките, които се осъществяват на тези пазари са срочни, при които сетълментът е отложен за определена дата, т.е. от сключването на сделката до изпълнението има определен срок .
За разлика от форуърдната сделка, която  има за цел реална доставка на съответните активи, фючърсната сделка изразява желанието за извличане на спекулативен доход (печалба от краткосрочните колебания на пазарните курсове). 
 
 

 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване