ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Икономика / Управление на качеството / Анализ на взаимовръзката управление на качеството – организационна култура в „Омега” ООД
Анализ на взаимовръзката управление на качеството – организационна култура в „Омега” ООДРеф №: 03-127
Брой страници: 11
Категории: Икономика / Управление на качеството

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
1.Анализ на ситуацията с помощта на причинно-следствената диаграма на Ишикава
2.Анализ на системата за управление на качество в „Омега” ООД
3.Анализ на взаимовръзката управление на качеството – организационна култура в „Омега” ООД
Заключение
Използвана литература


 Гарантирането на високо качество и надеждност на произвежданата продукция е един от основните проблеми на съвременния мениджмънт. В стратегически план постигането на високо качество е важно конкурентно предимство за всяко предприятие и задължително условие за неговия просперитет. За целта е необходимо изграждането на ефективна система за управление на качеството, обединяваща всички процеси във фирмата и отношенията й с околната среда. Крайният резултат е достигането до клиентите, правилното разбиране и удовлетворяване на техните нужди. В тази връзка изключително важна е ролята на служителите, които следва да спазват стриктно правилата, на основата на които е изградена системата по качество, за да може тя да функционира добре.
Успешен модел в усилията на компаниите да създават качествени продукти е внедряването на стандарт ISO 9001, което е изключително отговорна задача пред техните ръководства.
Целта на разработката е да се анализира системата за управление на качеството в дружество „Омега” ООД, извеждане на проблемните места и очертаване на насоки за нейното усъвършенстване. 
Основният метод, който ще бъде използван за анализ на системата за управление на качеството е причинно-следствената диаграма на Ишикава. 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване