ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Маркетинг / Стратегически маркетинг / Анализ на маркетинговата стратегия на бранд „DIR.BG“
Анализ на маркетинговата стратегия на бранд „DIR.BG“Реф №: 03-21
Брой страници: 29
Категории: Маркетинг / Стратегически маркетинг

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Представяне на фирма „ДИР.БГ“ АД
2.Анализ на маркетинговата среда
2.1.Анализ на макросредата
2.2.Анализ на микросредата
2.3.SWOT анализ
3.Анализ на потребителското поведение на консуматорите на бранда „DIR.BG“
4.Пазарна сегментация и анализ на пазарните сегменти
5.Избор на целеви пазарен сегмент и аргументация на избора
6.Анализ на конкурентното позициониране на бранда на избраните сегменти
7.Анализ на маркетинговата политика на „ДИР.БГ“ АД
7.1.Анализ на продуктовата политика на фирмата
7.2.Анализ на ценовата политика на фирмата
7.3.Анализ на дистрибуционната политика на фирмата
7.4.Анализ на комуникационната политика на фирмата
8.Анализ на маркетинговата организационна структура
9.Изводи и препоръки за усъвършенстване на маркетинговата стратегия
Заключение
Използвана литература
Приложение
 


PDF превю
Маркетинговата стратегия спомага за идентифициране и изграждане на трайни конкурентни предимства на пазара. По-силните предимства на фирмата осигуряват по-големи печалби в сравнение с нейните конкуренти.
Предмет на изследване в разработката е маркетинговата стратегия на бранд.
Обект на изследване е „ДИР.БГ“ АД, водеща Интернет медия на българския пазар.
Целта на разработката е да се анализира маркетинговата стратегия на бранд „DIR.BG“. 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване