ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Маркетинг / Управление на маркетинга / Анализ на маркетинговата политика на „Кока Кола ХКБ България“ АД
Анализ на маркетинговата политика на „Кока Кола ХКБ България“ АДРеф №: 01-3
Брой страници: 71
Категории: Маркетинг / Управление на маркетинга

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА МАРКЕТИНГОВАТА ПОЛИТИКА
1.Ролята на маркетинга в управлението на фирмата
2.Същност на маркетинговата политика
2.1.Продуктова политика
2.2.Ценова политика
2.3.Дистрибуционна политика
2.4.Рекламна политика
3.Анализ на маркетинговата среда
3.1.Анализ на външната среда
3.2.Анализ на вътрешната среда
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ПОЛИТИКА НА „КОКА КОЛА ХКБ БЪЛГАРИЯ“ АД
1.Представяне на „Кока Кола ХКБ България“ АД
1.1.История на развитие
1.2.Мисия, ценности, стратегически цели
1.3.Организационна структура на управление
2.Анализ на маркетинговата среда
2.1.Анализ на външната среда
2.1.1.Макросреда
2.1.2.Микросреда
2.2.Анализ на вътрешната среда
3.Анализ и оценка на маркетинговия микс на „Кока Кола ХКБ България“ АД
3.1.Продуктова политика
3.2.Ценова политика
3.3.Дистрибуционна политика
3.4.Рекламна политика
4.SWOT анализ
ГЛАВА ТРЕТА. НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ МАРКЕТИНГОВАТА ПОЛИТИКА НА „КОКА КОЛА ХКБ БЪЛГАРИЯ“ АД
1.Предизвикателства пред сектора „Безалкохолни напитки и бутилирани води“
2.Тенденции за новите професии и специалности в сектора
3.Насоки за подобряване маркетинга на „Кока Кола ХКБ България“ АД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 


PDF превю
За да постигнат успех в дейността си компаниите трябва да поставят в центъра на своя фокус потребителя. Те се стремят да проучат максимално потребителското поведение и факторите, влияещи върху него и да предложат продукт, реклама, канали за реализация и обслужване, съответстващо на изискванията на потребителите.
Доброто познаване на факторите, влияещи върху потребителското поведение ще помогне на фирмите по-добре да управляват продуктовите и маркетинговите си стратегии като цяло, както и да съумеят да изградят правилно насочени и ефективни рекламни стратегии и кампании по отношение на презентацията на своите продукти. 
Предмет на изследване в настоящата дипломна работа е маркетинговата политика в организациите.
Обект на изследване е „Кока Кола ХКБ България“ АД един от най-големите производители на безалкохолни напитки в страната.
Целта на изследване в настоящата разработка е извеждане на факторите, оказващи влияние върху маркетинговата политика на „Кока Кола ХКБ България“ АД, анализ на нейните основни елементи и очертаване на насоки за усъвършенстването й.
 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване