ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Маркетинг / Управление на маркетинга / Анализ на маркетинга на „Обединена българска банка“ АД
Анализ на маркетинга на „Обединена българска банка“ АДРеф №: 01-6
Брой страници: 63
Категории: Маркетинг / Управление на маркетинга

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. MАРКЕТИНГЪТ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
1.Същност и особености на банковия маркетинг
1.1.Предпоставки за развитие на банковия маркетинг
1.2.Дефиниции на банков маркетинг
1.3.Специфика на банковия маркетинг
2.Маркетингова политика на банковите институции
2.1.Продуктова политика
2.2.Ценова политика
2.3.Дистрибуционна политика
2.4.Комуникационна политика
2.5.Други елементи на маркетинг микса на банковите институции
3.Стратегически цели на банковия маркетинг
3.1.Сегментиране на банковия пазар
3.2.Позициониране на банковия пазар
4.Банкови маркетингови стратегии за борба с конкуренцията в условия на криза
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МАРКЕТИНГОВАТА ПОЛИТИКА НА „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД
1.Представяне на „Обединена българска банка“ АД
2.Анализ на факторите, които оказват влияние върху маркетинговата дейност на „Обединена българска банка“ АД
2.1.Макросреда
2.2.Конкуренция
2.3.Потребители
3.Анализ и оценка на маркетинг микса на „Обединена българска банка“ АД
3.1.Продукт
3.2.Цена
3.3.Дистрибуция
3.4.Реклама
3.5.Информационни технологии
3.6.Човешки капитал
3.7.Конкурентни предимства
4.Стратегически цели на „Обединена българска банка“ АД
5.Насоки за подобряване на маркетинговия микс на „Обединена българска банка“ АД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 


PDF превю
Конкурентната борба за завладяване на нови, развитие и преразпределение на съществуващи пазари изисква от всяка банкова институция да изследва и анализира промените в макро и микро средата, новостите в предлагането на продукти и услуги, така че да съумее да групира и познава най-добре потребностите на клиентите си с цел запазване и увеличаване на пазарния си дял.
Освен това те наблюдават постоянно своите конкуренти и в зависимост от мястото си на пазара прилагат различни стратегии. Затова от особена важност е банковата институция да направи своя стратегически избор при сегментирането на пазара, клиентите и продуктите.
Предмет на изследване в магистърската теза е маркетинговата политика на търговска банка.
Обект на изследване е „Обединена българска банка“ АД.
Основна цел на магистърската теза е анализ и оценка на маркетинговата политика на „Обединена българска банка“ АД и въз основа на изведените слаби страни да се очертаят насоки за нейното усъвършенстване.
 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване