ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Здравеопазване и спорт / Управление на здравните грижи / Анализ на ключови финансово-счетоводни показатели, характеризиращи дейността на УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2017-2019г.
Анализ на ключови финансово-счетоводни показатели, характеризиращи дейността на УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2017-2019г.Реф №: 02-77
Брой страници: 24
Категории: Здравеопазване и спорт / Управление на здравните грижи

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод
1.Кратко представяне на УМБАЛ „Канев“ АД
2.Методически инструментариум за финансов анализ
2.1.Методи и показатели за финансов анализ
2.2.Финансови показатели
3.Анализ на финансовото състояние на УМБАЛ „Канев“ АД за периода 2017-2019 г.
3.1.Активи, пасиви и капитал на болничното заведение
3.2.Приходи, разходи и финансов резултат
3.3.Финансови коефициенти
4.Сравнителен анализ на финансовото състояние на УМБАЛ „Канев“ АД и УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД
Заключение
Използвана литература
 


PDF превю
Анализът на финансовото състояние на лечебните заведения показва степента на обезпеченост с парични средства (ресурси) и реалните възможности да се изплащат задълженията към кредиторите. Определя тенденциите в развитието на лечебните заведения, като формулира тяхната стратегия и тактика във финансовата дейност и установява зависимостта между лечебното заведение, пациентите, доставчиците, финансиращите организации и кредиторите й. Той е един от най-важните елементи на управленския процес, въз основа на който могат да се вземат ефективни финансови решения. 
Основна цел на проекта е да се анализира финансовото състояние на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД, гр. Русе и въз основа на получените резултати да се очертаят насоки за неговото подобряване.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване