ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Финанси и Счетоводство / Финансов анализ / Анализ на финансовото състояние на „МОНБАТ“ АД и препоръки за оптимизирането му
Анализ на финансовото състояние на „МОНБАТ“ АД и препоръки за оптимизирането муРеф №: 02-99
Брой страници: 18
Категории: Финанси и Счетоводство / Финансов анализ

СЪДЪРЖАНИЕ:
                                            
Увод
1.Представяне на „Монбат“ АД
2.Вертикален и хоризонтален анализ на баланса и на отчета за приходи и разходи
2.1.Вертикален и хоризонтален анализ на баланса
2.2.Вертикален и хоризонтален анализ на отчета
3.Анализ на оборотния капитал и показателите за ликвидност на предприятието
4.Анализ на опасността от банкрут чрез модела на Алтмън (Z-коефициента на Алтмън)
5.Определяне среднопретеглената цена на капитала на предприятието (WACC)
6.Определяне спреда на доходността на „Монбат“ АД
Заключение
Използвана литература
 


PDF превю
Финансовият анализ е процес на прилагане на аналитични техники с насоченост към финансовото състояние, за да се изведат отношенията, взаимовръзките, взаимозависимостите и резултатът, като чрез тях се формира основата на процеса на вземане на финансово-инвестиционни решения във фирмата, позволяващ финансовия мениджър не само да анализира текущото състояние, но и да направи прогнози за нейното бъдещо развитие.
Целта на разработката е да се анализира финансовото състояние на фирма „Монбат“ АД и на основата на получените резултати да се очертаят насоки за нейното подобряване. 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване