ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Международна икономика / Външна търговия / Анализ на етапите на външнотърговската сделка за покупко-продажба
Анализ на етапите на външнотърговската сделка за покупко-продажбаРеф №: 03-129
Брой страници: 14
Категории: Международна икономика / Външна търговия

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност и особености на външнотърговската сделка
2.Етапи на външнотърговската сделка за покупко-продажба
2.1.Подготовка за осъществяване на външнотърговската сделка
2.2.Сключване на външнотърговската сделка
2.3.Изпълнение на външнотърговската сделка
Заключение
Използвана литература
 Външнотърговските сделки представляват основата на стопанската дейност на фирмите, участващи в международните пазари. Всяка международна сделка се разглежда като един сложен алгоритъм от специфични дейности, подчинява се на многобройни правила, закономерни и случайни събития. Това налага прецизност и професионализъм при подготовката, сключването и изпълнението на външнотърговската сделка. На всеки един от тези етапи оказват влияние различни фактори, които следва да се вземат предвид от контрагентите, за успешно финализиране на сделката. 
Тъй като международната сделка се съпровожда от подготовката и изпълнението и на транспортни, застрахователни, митнически, складови и други операции, е важно изграждането на добри взаимоотношения между всички контрагенти по покупко-продажбата на стоки и услуги.
Целта на разработката е да се анализира технологическия цикъл на осъществяване на външнотърговската сделка.
За изпълнение на целта се поставят следните задачи:
1/Да се изясни същността и особеностите на външнотърговската сделка.
2/Да се анализират етапите на външнотърговската сделка за покупко-продажба – осъществяване, сключване и изпълнение.
 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване