ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Международна икономика / Външна търговия / Анализ и перспективи на външната търговия на България с Китай
Анализ и перспективи на външната търговия на България с КитайРеф №: 01-22
Брой страници: 60
Категории: Международна икономика / Външна търговия

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
ГЛАВА ПЪРВА. СЪЩНОСТ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ
1.Същност, основни характеристики и значение на външната търговия
2.Еволюция на теориите за международната търговия
2.1.Класически теории
2.2.Съвременни теории
3.Взаимната обвързаност на международната търговия и преките чуждестранни инвестиции
4.Съвременни тенденции в развитието на международната търговия
ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С КИТАЙ
1.История на търговските взаимоотношения между България и Китай
2.Анализ на търговско-икономическите отношения между България и Китай
2.1.Динамика на износа на България с Китай за периода 2006-2016г.
2.2.Динамика на вноса на България с Китай за периода 2006-2016г.
2.3.Външнотърговско салдо на България с Китай за периода 2006-2016г.
2.4.Структура на износа и вноса
3.Инвестиции
4.Туризъм
5.Основни проблеми пред външната търговия на България с Китай
ГЛАВА ТРЕТА. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С КИТАЙ
1.Бъдещи перспективи пред развитието на търговско-икономическите отношения между България и Китай
2.Препоръки за разработване на специфични български туристически продукти за привличане на китайски туристи
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ
 


PDF превю
Днес международната търговия е една от основните движещи сили на икономическото развитие. Тя се появява като сфера на международните икономически отношения и се формира от търговията със стоки, услуги и продукти на интелектуалния труд на всички страни в света. 
С помощта на модерни производствени техники, силно напреднали транспортни системи, транснационалните корпорации, аутсорсинг на производството и услугите, и бързата индустриализация, международната търговска система се разраства и разпространява много бързо. Днес международната търговия представлява около 80% от всички международни операции.
Основна цел на магистърската теза е да се анализира състоянието и развитието на търговско-икономическите и инвестиционните отношения на България с Китай за периода 2006-2016 г. 
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване