ВиВ Консулт - Разработки за студенти

Показатели за анализ на социалните медии


Показатели за анализ на социалните медии
Фирмите могат да използват различни инструменти, включително анализ на социалните медии, за да разберат как потребителите взаимодействат с маркетинговото съдържание на техните марки. Чрез показателите за анализ на социалните медии, те могат да научат за интересите, приоритетите и предпочитанията на своята целева аудитория. Събраните данни могат да помогнат на компаниите да подобрят своите дигитални маркетингови стратегии. 
Анализите на социалните медии (Social media analytics - SMA) са важни, защото позволяват на организацията да оцени как хората взаимодействат със съдържанието, което гледат в социалните медии. Това може да насърчи компаниите да преразгледат своето маркетингово съдържание въз основа на ангажираността на потребителите. Ето някои причини, поради които прегледът на анализите може да бъде важен за бизнеса:
♦ Откриване на ценни тенденции: Анализите на социалните медии събират данни, които могат да помогнат при идентифициране на тенденциите в дадена индустрия или да се проследи поведението на потребителите при покупка на определена марка. Те могат да помогнат на професионалистите да разберат какви продукти или услуги се търсят въз основа на интересите и покупките на потребителите на социалните медии и да позволят на марката да разработи продукти, които клиентите предпочитат.
♦ Проследяване на успеха на компанията и продукта: Компанията може да използва анализ на социални медии, за да проследи какво мислят хората за конкретен бизнес или продукт, който предлага. SMA може да разкрие защо потребителите предпочитат определена марка или да позволи на специалистите по дигитален маркетинг да преценят как даден артикул или услуга могат да се възползват от подобрение въз основа на отзивите на потребителите.
♦ Ангажиране с клиентите: SMA позволява на фирмите да разкрият реакциите на потребителите към тяхното маркетингово съдържание в социалните медии. Компаниите могат да видят дали клиентите им одобряват начина, по който бизнесът се представя и рекламира продуктите си в своите социални медийни платформи и позволява на потребителите да комуникират с марката относно техните интереси или опасения.
♦ Следване на конкуренцията: Проследяването на анализите на социалните медии също помага на компаниите да преценят как се представят техните конкуренти в социалните медии и да прегледат публичните коментари, които други организации правят за тяхната марка. Идентифицирането на техники, от които се възползват конкурентите им, може да позволи на организацията да промени своите маркетингови стратегии и съдържание в социалните медии.
♦ Мониторинг на сайтове на трети страни: SMA може да помогне на бизнеса да анализира дали сайтове на трети страни, като профили на влиятелни лица в социалните медии, които препоръчват марка или продукт, са от полза за компанията и си струват финансовата инвестиция на компанията.
♦ Проверка на демографията: Прегледът на анализите на социалните медии позволява на фирмите да проследяват демографията на потребителите и да разберат кой обикновено поддържа или купува продукт. Това може също така да позволи на една организация да разбере дали нейната целева аудитория се ангажира с нейното дигитално съдържание, което позволява на специалистите по маркетинг да прецизират и променят своите публикации, ако е необходимо.
 
Ползите от използването на анализ на социални медии в бизнеса
SMA предоставя на компаниите важна информация за качеството на тяхното съдържание в социалните медии. Специалистите по маркетинг могат да използват тези знания, за да подобрят профил в социалната мрежа или да определят какви стратегии могат да помогнат на компанията да увеличи своите приходи. Ето още начини, по които бизнесът може да се възползва от използването на анализ на социални медии:
► Подобряване на продуктите
Чрез проследяване на SMA в множество канали, фирмите могат да открият какви характеристики на техните продукти харесват хората и кои аспекти на тяхната марка или услуги могат да се възползват от подобрение. Тази информация може да им помогне да се справят с предизвикателствата или проблемите с текущия продукт и да разработят допълнителни функции с висока стойност за съществуващи стоки. Това може да позволи на една марка да създаде по-успешни продукти в бъдеще, потенциално да получи по-добри рейтинги на одобрение от потребителите на социалните медии и да увеличи общите печалби.
► Победете конкуренцията
Като наблюдават какво мислят потребителите за други бизнеси и продукти, компаниите могат да разберат какви подходи използват техните конкуренти и да оценят областите на пазара, където могат да имат конкурентно предимство. Например, една компания може да реши да увеличи маркетинга за определен продукт, който е подобен на нейните конкуренти, за да привлече нови клиенти, които вече се интересуват от определен артикул.
Като алтернатива, една компания може да разработи изцяло нови продукти, които се различават от тези, предлагани от конкурентите в индустрията, защото идентифицират неудовлетворен потребителски приоритет. Когато конкурентът на дадена марка спре един от продуктите си, вътрешните експерти по дизайн може да решат да създадат нова версия на същия артикул, за да привлекат клиенти, които преди това са купували стоки от техния конкурент.
► Подобрете цялостното клиентско изживяване
Анализът на социалните медии може да помогне на компаниите да разберат как клиентите взаимодействат с техните марки, какво харесват в продуктите, които предлагат и какво очакват клиентите от една организация. С тази информация компаниите могат да продължат да прилагат успешни стратегии за брандиране и да се стремят да подобрят аспекти от своята организация, за които клиентите смятат, че могат да се възползват от подобрението.
Тази стратегия, наричана още поведенчески анализ, оценява поведението на клиентите въз основа на това, което виждат в социалните медии и как взаимодействат с цифровото съдържание. Когато клиентите имат добро изживяване в каналите на социалните медии на компанията, те са по-склонни да купят продукт и да харчат пари за нейните услуги редовно.
► Създайте лоялност към марката
Освен че подчертават какво харесват клиентите в даден продукт, анализите на социалните медии показват какво харесват в компанията като цяло. Като достигат до своите клиенти чрез своите социални медии, фирмите се опитват да увеличат лоялността към марката и да изградят аудитория от потребители на социални медии, които могат да станат постоянни клиенти поради положителна връзка с марката.
Една компания може да използва съдържание в социалните медии, за да подчертае ценностите на марката, да опише характеристиките на продукта или да демонстрира подкрепа от влиятелни хора и известни личности. Това означава, че даден бизнес може да използва SMA, за да прегледа колко добре се свързва с членовете на своята целева аудитория и да насърчи клиентите да създадат лична връзка с компанията, която насърчава лоялността към марката.
 
Топ показатели за анализ на социални медии
Ето някои от най-важните показатели за анализ на социалните медии, които бизнесът трябва да вземе предвид и оцени:
♦ Импресии и обхват
Проследяването на импресиите и обхвата може да помогне на една компания да повиши осведомеността за марката и да подобри възприемането й сред членовете на целевата си аудитория. Импресиите измерват колко пъти дадена публикация се появява на екрана или времевата линия на потребител на социални медии, а обхватът описва потенциалния брой уникални зрители, които публикацията може да достигне.
Например, обхватът на публикация в социалните медии, споделена от влиятелен човек с аудиторията от профила на компанията, включва броя на последователите, които компанията има, и броя на хората, които следват съдържанието на влиятелния човек, тъй като това е броят хора, които потенциално могат да видят публикацията. Разбирането на тези показатели може да помогне на една компания да увеличи своята база от последователи и броя на потенциалните клиенти, които са запознати с нейната марка.
♦ Ангажимент
Компаниите могат да проследяват различни видове ангажираност с тяхното съдържание, включително коментари, споделяния и харесвания. Тази информация може да помогне на една компания да разбере ефективността на своите кампании в социалните медии и колко често техните зрители намират съдържанието за достатъчно ценно, за да го споделят, отговарят или запазват. Високите нива на ангажираност могат да показват, че голяма част от последователите на компанията преглеждат и се ангажират с техните публикации, което може да демонстрира, че маркетинговата стратегия на компанията ефективно достига до целевата си аудитория.
Някои видове ангажираност могат също да покажат високо ниво на познаваемост на марката. Например, когато членовете на аудиторията маркират или споменат бизнес в една от техните неспонсорирани публикации без споразумение или договор за марка, това може да означава, че лицето има положителна връзка с марката.
♦ Степен на реакция и време
Вместо да оценяват взаимодействията на клиентите и последователите с дадена марка, степента на отговор и времето проследяват колко ефективно служителите реагират на членовете на аудиторията в социалните медии и способността им ефективно да отговарят на въпросите и притесненията на хората. По този начин една компания може да оцени дали нейните маркетингови и комуникационни стратегии са успешни и да идентифицира аспекти на взаимодействията, които биха могли да се възползват от подобрение. Прегледът на тези показатели може да помогне на бизнеса да увеличи удовлетвореността на клиентите и степента на задържане, което също може да подобри лоялността и възприемането на марката.
♦ Реферали и реализации
Една компания може да използва реферали и реализации, за да проследи колко ефективно съдържанието на социалните медии насочва последователите към нейния уебсайт и дали ангажираността на социалните медии води до покупки на потребителите. Това е важен инструмент за разбиране дали една маркетингова кампания помага за създаването на по-голяма клиентска база и увеличава приходите на организацията.
Рефералите описват как потенциален клиент пристига на вашия уебсайт и позволяват на марката да оцени дали съдържанието на социалните медии влияе на хората да правят онлайн покупки. Конверсиите оценяват броя покупки, които клиентите правят от уебсайта на компанията, а социалната реализация показва, че клиентът е видял вашия продукт или услуга на платформа за социални медии и след това е решил да закупи артикула.
 
Видове анализи на социални медии
Има няколко типа анализи на социални медии, които компаниите могат да използват, за да оценят различни данни и да подобрят различни аспекти на съдържанието на своите социални медии. Ето списък на някои от най-често срещаните видове SMA:
Показатели за ефективност: Показателите за ефективност оценяват колко добре се представя една маркетингова кампания в социалните медии. Той оценява неща като потребителски взаимодействия, честота на кликване за публикувани връзки, брой последователи и позволява на професионалистите да проследят дали тези числа се увеличават постоянно.
Анализ на аудиторията: Изследва кой гледа социалните медии на даден бизнес в множество канали и коя е целевата аудитория, така че компанията да може да създаде съдържание, което нейната специфична аудитория цени най-много. Данните на SMA показват поведението на аудиторията, демографията и областите на интерес.
Анализ на конкурентите: Изследва социалните медийни платформи на конкурентни фирми, за да види как се представя съдържанието на техните конкуренти в социалните медии и как членовете на аудиторията на марката се ангажират с техните публикации. Това може да помогне на една компания да разбере кои маркетингови методи в социалните медии може да приеме от други лидери в индустрията.
Платени социални анализи: Платените социални анализи оценяват кое съдържание в социалните медии е добра инвестиция за компания въз основа на взаимодействията на публиката със спонсорирани публикации. Тези анализи преглеждат броя на рекламите, колко струват, общия брой пъти, когато потребителите кликват върху техните връзки и доколко всяко кликване може да увеличи приходите и печалбата на компанията.
Анализ на влиятелни лица: Когато една компания използва влиятелни лица в социалните медии, за да увеличи обхвата си, тя може да разчита на анализ на влиятелни лица, за да измери дали този подход е успешен. Например, една марка може да оцени общите взаимодействия на 1000 последователи, да прецени кои хаштагове дават най-много харесвания или да анализира колко публикации създават влиятелните лица.
Анализ на настроенията: Този тип анализ на социалните медии оценява как клиентите реагират на кампания в социалните медии и оценява благоприятния рейтинг на кампанията, който проследява дали зрителите харесват определен тип маркетингово съдържание. Те могат да извършват анализ на настроенията, като преглеждат броя покупки, направени след пускането на кампания в социалните медии.
 

Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване