ВиВ Консулт - Разработки за студенти
Вие сте в: Финанси и Счетоводство / Финансов анализ / Анализ на рентабилността на търговската банка /по примера на „Корпоративна търговска банка” АД/
Анализ на рентабилността на търговската банка /по примера на „Корпоративна търговска банка” АД/Реф №: 02-186
Брой страници: 14
Категории: Финанси и Счетоводство / Финансов анализ

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение
1.Същност и основни показатели за анализ на рентабилността на търговската банка
2.Анализ на рентабилността на „Корпоративна търговска банка” АД
3.Изводи и насоки за повишаване рентабилността на банката
Заключение
Използвана литература
 Основна цел на всяка търговска банка е реализирането на печалба, която да я направи рентабилна. Това ще позволи постигането на приемливи за акционерите нива на възвръщаемост на активите и на акционерния капитал. От друга страна, с нарастване на печалбата се повишава доверието на обществото към банките, към техните собственици и мениджъри.
При анализa на рентабилността се оценява способността на банката да генерира печалба в контекста на ефективността на управлението на рисковете, съпътстващи дейността й. Анализът следва да бъде насочен към оценка на отделните операции, съобразно параметрите на капитала, служещ за тяхното финансиране и свързаните с тях постоянни и променливи разходи. Необходимо е да се намери баланс между стремежът за максимизиране на нетния доход и стабилността и ликвидността на банката. Ограничителен ефект по отношение на рентабилността на банките имат регулативните изисквания за ликвидност, капиталова адекватност, диверсификация на кредитния портфейл и др
Основна цел в разработката е да се анализира рентабилността на „Корпоративна търговска банка” АД.
За изпълнение на целта се поставят следните задачи:
1/Да се изясни същността на банковата рентабилност и основните показатели за анализ на рентабилността.
2/Да се анализира рентабилността на „Корпоративна търговска банка” АД за определен период.
3/Въз основа на анализа да се очертаят насоки за повишаване рентабилността на банката.
captcha
Запознат съм и съм съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
Индивидуална разработка на проекти по
специалности с икономическа, хуманитарна
и социална насоченост.


Контакти
гр. Велико Търново
тел.: (+359) 895 867 745
info@vivconsult.com

Социални мрежи


Работно време
Понеделник - Петък 09:00 - 18:00
Събота и Неделя - Почивни


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни / Условия за ползване